Dňa 8.10.2010 učiteľky z  environmentálneho krúžku zorganizovali pre deti turistickú vychádzku do blízkeho lesa, ktorú spojili so zberom prírodnín, plodov, listov a kôry stromov. Keďže počasie bolo krásne, deti mali úžasný výlet spojený s piknikom v prírode.