Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude materská škola fungovať v takom režime ako tento týždeň a to pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre(rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

(aj deti z elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej, ktoré patria do tejto výnimky môžu v tomto týždni  navštevovať triedu včielok na MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove).

V prevádzke bude jedna trieda – Včielky

 (pavilón C1 na prízemí)

Obidvaja zákonní zástupcovia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa ak nemôžu svoju prácu vykonávať z domácnosti.

Prevádzka na elokovanom pracovisku Ul. Vranovská 1438/10 ostáva naďalej prerušená.

 

Sledujte naše webové sídlo kde budeme aktualizovať
nové informácie o prevádzke MŠ.

Mgr. Ľudmila Hecková

riaditeľka MŠ