Vážení rodičia,

dávame Vám na vedomie Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

vydané 08.11.2020

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Zákonný zástupca nástupe dieťaťa do MŠ od 09.11.2020  a pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predloží
NOVÉ  „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti”

Tlačivá sú k dispozícii na webovom sídle školy: www.msahlinku.sk

Budú dostupné aj v šatniach jednotlivých tried.

Vyhlásenia odovzdať učiteľkám v triedach. Musia byť podpísané iba zákonnými zástupcami detí.