Dôležitý oznam

vykricnik

Vážení rodičia,

dolezity_oznam

riaditeľka MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove Vám týmto oznamuje, že z dôvodu havarijného stavu v budoveMŠ
v pavilóne D (porucha na vodovodnom potrubí) a po dohode so zriaďovateľom, bude prevádzka v mesiaci august 2022 –

od 01.08.2022  do 19.08.2022 len v štyroch triedach/

kapacita 100 detí.

V mesiaci júl a august prebieha v budove MŠ aj rekonštrukcia dvoch kúpeľní.

Touto cestou chceme požiadať zákonných zástupcov detí, ktorí sú napr.: na materskej dovolenke, alebo môžu svoje deti zveriť starým rodičom, aby tak urobili a  MŠ mohli navštevovať deti zamestnaných rodičov.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ