Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do materskej školy v školskom roku 2018/2019 na Deň otvorených dverí do MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove, dňa 10.05.2018 t.j. piatok v čase od 09:30 hod. do 11:30 hod. v pavilóne B1 na prízemí a na elokovanom pracovisku Vranovská 1430/10 dňa 10.05.2018 t.j. piatok v čase od 09:30 hod. do 11:30 hod..

 

Tento deň bude plný prekvapení, aktivít pre deti. Máte možnosť sa oboznámiť s prostredím materskej školy, kolektívom a výchovno-vzdelávacím procesom v priebehu dňa.

 

Teší sa na Vás kolektív materskej školy