Aj tohto roku sa deti z našej triedy zapojili do súťaže „Chráňme lesnú zver.“ Práce boli vystavované v MsKS. Na 3.mieste v 1.kategórií  (deti MŠ) sa umiestnila Laura Poláková. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa krásnych výtvarných prác.