Vianočné sviatky

Prerušenie prevádzky MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove  –  od 23. decembra 2022 do 31. decembra 2022 (vrátane) ŠJ pri …

Oznam ŠJ

OZNAM  (  DÔLEŽITÉ  ) Vzhľadom na to, že mesiac  December 2022  je mesiacom kratším pre  vianočné sviatky a MŠ je v takomto období zatvorená, …

OZNAM

Vážení rodičia, prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska na ul. Vranovskej začne 05.09.2022(t.j. v pondelok). V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ zákonný zástupca …