OZNAM

Oznamujeme zákonným zdstupcom detí dňa 31. marca (piatok) bude MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10 ZATVORENÉ. Mesto …

Výška príspevkov

Vážení rodičia, OD 01.03.2023 sa mení výška príspevkov STRAVNÉHOako aj príspevku za VÝCHOVU A VZDELÁVANIE na základe VZN Mesta Stropkov …