Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,   prevádzka v Materskej škole, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov bude v mesiaci júl 2021 od 01.07.2021 – 21.07.2021 (t.j.14 …