OZNAM

Vážení rodičia, prevádzka MŠ a elokovaného pracoviska na ul. Vranovskej začne 05.09.2022(t.j. v pondelok). V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ zákonný zástupca …

OZNAM

  Mesto Stropkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Stropkove udeľuje dňa 1. apríla 2022 (piatok) rezortné voľno pedagogickým …