OZNÁMENIE

Od 01.07.2022 dochádza k zmenám v poskytovaní DOTÁCII na STRAVU a to tým,že dotáciu na stravu je možné poskytnúť len …

Dôležitý oznam

Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove Vám týmto oznamuje, že z dôvodu havarijného stavu v budoveMŠ v pavilóne …

Prevádzka počas prázdnin

Usmernenie k prevádzke MŠ a ŠJ v mesiacoch júl a august 2022 Riaditeľstvo MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe usmernenia …