Prevádzka počas prázdnin

Usmernenie k prevádzke MŠ a ŠJ v mesiacoch júl a august 2022 Riaditeľstvo MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe usmernenia …