Renovácia stránky

Vážení rodičia a priatelia školy. Vzhľadom neustáleho technického vývoja sa musela podrobiť aj táto stránka. Prechádza grafickými úpravami, ktoré budú …

Návrat do škôl

Návrat do škôl aktualizovaný k 08.02.2021   Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva od 8. 02. 2021 otvárame materskú školu a elokované …