Naše nové fotografie

V najkrajšom mesiaci v roku stavajú mládenci „máje“ aj naše Hviezdičky Žabky sa zapojili do dávneho zvyku stavania májov