Aktuálny oznam

Aktuálny oznam !

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia konzília  epidemiológov bude aj od 1. februára 2021  materská škola v prevádzke ako doteraz, len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry lekári, zdravotníci, policajti, hasiči a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. 

Bližšie informácie sledujte naďalej na našom webovom sídle.

 

          V prevádzke budú od 02.02.2021 do 05.02.2021 dve triedy:

4. trieda VČIELKY

5. trieda HVIEZDIČKY

Vo 4. triede VČIELKY budú deti zo 4. triedy, 1. triedy, 2. triedy a súrodenci, ktorí ju navštevovali počas posledných dvoch týždňov.


V 5. triede HVIEZDIČKY budú deti z 3. triedy, 5. triedy, 6. triedy a deti z MŠ na Ul. Vranovskej.