Aktuálne info

Vážení rodičia,

Ø    od 8.februára 2021 (pondelok) sa všetky deti materskej školy  môžu vrátiť k plnohodnotnému výchovno-vzdelávaciemu procesu a to v súlade s rozhodnutím ministra školstva https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf
a upraveným COVID automatom.

Ø    Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 a Vyhlášku č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, môže materskú školu, prvý stupeň základnej školy a špeciálnej školy navštevovať len dieťa alebo žiak, ktorého jeden zo zákonných zástupcov sa preukáže negatívnym výsledkom testu alebo niektorou z výnimiek.

Žiadame zákonných zástupcov, aby pri odovzdávaní dieťaťa do triedy vyplnili čestné vyhlásenie. Bez tohto vyhlásenia učiteľka dieťa neprevezme
(tlačivá budú umiestnené aj v šatniach).

 

Čestné vyhlásenie ešte nebolo aktualizované MŠVVaŠ SR, preto dávame link na stiahnutie pôvodného vyhlásenia.

Viac tu: https://www.minedu.sk/data/att/18665.docx

Rodič neprikladá kópiu testu  k čestnému vyhláseniu!!!

Pedagogický zamestnanec má právo nahliadnuť do výsledku testu!!!

Vstup do budovy povolený iba s negatívnym výsledkom testu!!!