Zápis do MŠ

Návrat do škôl s účinnosťou od 26.04.2021

Dokument Ministerstva školstva k návratu do škôl.

Nové čestné vyhlásenie zákonného zástupcu