uč.  Mgr.Veronika Verbová

triedna uč. Tatiana Lattová


ZMRZLINKA NÁM VEĽMI CHUTILA…

________________________________________________________________________________________

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

_________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA ZOO

_________________________________________________________________________________________

DISKOTÉKA

__________________________________________________________________________________________

HĽADANIE POKLADU

___________________________________________________________________________________________

STAVANIE MÁJA

____________________________________________________________________________________

KARNEVAL

___________________________________________________________________________________________

ZAHRALI SME SI ROZPRÁVKU O STRATENEJ RUKAVIČKE

___________________________________________________

TAKTO USILOVNE PRACUJEME A HRÁME SA

_____________________________________________________

HRY V SNEHU

______________________________________________________

VIANOCE

_______________________________________________________

MIKULÁŠ

___________________________________________________

AKO SME VARILI PIROHY

________________________________________________________________________________________

OPEKANIE ZEMIAKOV


HRÁME SA

_______________________________________________________________________________________

PANI JESEŇ