Najväčšiu radosť s krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka vianočnou besiedkou. Vianočným programom sa predstavili aj tohto roku.V predvianočnom vystúpení pozdravili nielen rodičov a starých rodičov, ale aj obyvateľov obce Veľkrop rôznymi riekankami, tancom, spevom a scénkami rozdávali okolo seba pocit šťastia a bezstarostnosti, ktorá nám dospelým v živote veľakrát chýba.