V našej materskej škole sa zišli rodičia a deti na opekačke a púšťaní šarkanov. Počasie bolo ideálne aj vetríku sa chcelo pofukovať. Na futbalovom ihrisku si deti zahrali hry a púšťali šarkana. Po zábavnom púšťaní si mohol každý upiecť vlastný špekáčik.