V enviromentálnej výchove deti poznávajú prírodu, pozorujú skúmajú. Svoje vedomosti deti prenášajú do blízkeho okolia sadením kvetov do betónových kvetináčov, pozorujú kôru stromov. Vytvorili sme si kútik živej prírody v triede kde deti siali žeruchu, cibuľku, starali sa izbové kvety.