_______________________________________________________________________________

OPEKAČKA

________________________________________________________________________________

ŠARKANIÁDA

_____________________________________________________________________________

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

_____________________________________________________________________________

PEČIEME PIROHY

________________________________________________________________________

MIKULÁŠ

___________________________________________________________________________

NARODENINY

__________________________________________________________________________

 NAKLADANIE KAPUSTY

___________________________________________________________________________

PEČIEME MEDOVNÍČKY

__________________________________________________________________________

VIANOČNÁ VÝZDOBA, ADVENTNÝ KALENDÁR, POŠTA PRE JEŽIŠKA

__________________________________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

____________________________________________________________________________

TAKTO PRACUJEME

____________________________________________________________________________

KARNEVAL

_________________________________________________________________________

“HOME OFFICE” NAŠICH DETÍ 🙂