uč. Iveta Čurillová

triedna uč. Mgr. Ingrid Pukáčová

________________________________________________________________________________

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI A OPEKAČKA

____________________________________________________________________________________________

TESCO PROJEKT

___________________________________________________________________________________________

MDD

_________________________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA V ZOO

________________________________________________________________________________________

EXOTICKÉ ZVIERATÁ

________________________________________________________________________________________

DEŇ MATIEK

_______________________________________________________________

TVORÍME

_____________________________________________________________________________________

STAVANIE MÁJA

_____________________________________________________________________________________

PRECHÁDZKA DO LESA

_____________________________________________________________________________________

POĎAKOVANIE P. LUCII NEMCOVEJ ZA HRAČKY Z TESCA

_____________________________________________________________________________________

NARODENINY

 

_____________________________________________________________________________________

NA ZAJAČEJ FARME

_____________________________________________________________________________________

DOD

__________________________________________________________________________________________

DEŇ UČITEĽOV S BÝVALÝMI UČITEĽKAMI

_____________________________________________________________________________________________

STROPKOV JE MOJE MESTO-VÝLET

______________________________________________________

JAR K NÁM PRIŠLA

_________________________________________________________

POBYT VONKU

_________________________________________________________

NARODENINY

__________________________________________________________

NA GAZDOVSKOM DVORE

_______________________________________________________________________________________

MORENA

__________________________________________________________________________________________

AKO SME PRACOVALI

______________________________________________________

POCHOVÁVANIE BASY

______________________________________________________

KARNEVAL

______________________________________________________

POSTAVME SI SNEHULIAKA

__________________________________________________

SÁNKOVAČKA

____________________________________________________

ZIMNÝ ANJELICI

_____________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

_______________________________________________________

VIANOCE

_____________________________________________________________________________________________

AKO SME VARILI PIROHY

___________________________________________________________________________________________

VEČERNÉ PRECHÁDZKY

________________________________________________________________________________________

PEČENIE VIANOČNÝCH KOLÁČOV

______________________________________________________________________________________

MIKULÁŠ

________________________________________________________________________________________

LUCIA

_________________________________________________________________________________________

KRESLÍME

_________________________________________________________________________________________

NAŠA ŠKôLKA

_________________________________________________________________________________________

OPEKAČKA

____________________________________________________________________________________________

DIVADLO UJA ĽUBA

________________________________________________________________________________________

NARODENINY

______________________________________________________________________________________

HALLOWEEN

______________________________________________________________________________________

ŠARKANIÁDA

___________________________________________________________________________________________

PANI JESEŇ

______________________________________________________________________________________