MILÉ STARKÉ,MILÍ STARKÍ,
TU SÚ PRE VÁS SLOVÁ VĎAKY,… takto sa prihovárali slniečka, deti VI. triedy, k svojim starým rodičom na stretnutí v MŠ dňa 27.10.2011.
Deti spolu s pani učiteľkami pripravili príjemné posedenie s veselými pesničkami, ďakovnými básňami, tancom a pohostením . Ako spomienku na milé stretnutie  deti odovzdali starým rodičom malý darček.