6. trieda slniečok pomohla Pani Jeseni s obrázkom, ktorý jej vetrík roztrhal. Presne ho zlepili a keď ho Pani Jeseň uvidela celý, bola milo prekvapená. Sľúbenú odmenu dostal každý.