Súčasťou spolupráce triedy Slniečok materskej školy s  III.ZŠ je tradičná návšteva  predškolákov v 1.ročníku ZŠ. Deti sa na návštevu dňa 23.11.2011 veľmi tešili. Mali možnosť vidieť a počuť čo všetko sa prváci od septembra pod vedením Mgr.Suchaničovej naučili. Ale aj škôlkári dokázali, že poznajú niektoré písmenká a číslice. Deti sa s prvákmi navzájom obdarovali a vyšantili v priestoroch školskej družiny. Pri rozlúčke sme popriali prvákom veľa úspechov a pozvali sme ich na predvianočnú tvorivú dielňu do materskej školy.