Krátky videozostrih z vystúpenia pri príležitosti 40. výročia založenia materskej školy