PANI JESEŇ

_____________________________________________________________________________

ŠARKANIÁDA A OPEKANIE ZEMIAKOV

____________________________________________________________________________

TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO OKOLITEJ PRÍRODY

____________________________________________________________________________

HRY V TRIEDE

____________________________________________________________________________

HRY S PRVÝM SNEHOM

_____________________________________________________________________________

MY A MIKULÁŠ

______________________________________________________________________________

ROZPRÁVKA O NEPOSLUŠNOM ČERTOVI

______________________________________________________________________________

VIANOČNÁ BESIEDKA

_____________________________________________________________________________

KARNEVAL

_______________________________________________________________________________

VYFARBOVANIE ŠAŠA

_______________________________________________________________________________

MODELOVANIE

_______________________________________________________________________________

POCHOVÁVANIE BASY

______________________________________________________________________________

NÁVŠTEVA KVETINÁRSTVA

______________________________________________________________________________

“HOME OFFICE” NAŠICH DETÍ 🙂