25.10.2010 sme v škôlke privítali starých rodičov z príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti si pre ne pripravili krátky kultúrny program a pohostenie.