6. októbra medzi nás do škôlky prišla pani Jeseň. Požiadala nás o pomoc pri hľadaní pesničky, ktorej noty rozfúkal nezbedník vietor. Za odmenu nás pohostila ovocnou hostinkou.