“Jeseň pani bohatá…” boli slová piesne, ktorou sme privítali PANI JESEŇ. O tom, že je bohatá, svedčil aj košík plný lesných plodov, z ktorých sme vyskladali plošný obraz  jesenného stromu. Za splnenú úlohu sme boli odmenení medailou a ovocím.