V rámci projektu “Spoznávame ľudové tradície” si deti 28.9.2010  vytvárali “jablko” v akejkoľvek forme s využitím rôzneho materiálu.