Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Stránky

Zobraz stránky - zatvor panel stránok
Otvor všetko | Zatvor všetko

Archív

Počasie


TOPlist

Riaditeľka MŠ Ul. A. Hlinku 1762/27 v Stropkove, oznamuje rodičom detí navštevujúcich MŠ A. Hlinku 1762/27
v Stropkove a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej 1438/10, že v dňoch

od 09.02.2016 (t.j. utorok) do 12.02.2016 (t.j. piatok) – bude prerušená prevádzka

Dôvod prerušenia prevádzky – nízky počet detí navštevujúcich MŠ, pre vysokú chorobnosť.
(Hlasené na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku.)

Prevádzka začne 15.02.2016 v pondelok.

Bc. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ

„Čo starí pamätajú – nech mladí zachovávajú.“

        V rámci rozvíjania ľudových tradícií v našej materskej škole sa pripravila ukážka nakladania kapusty do súdka, ktorú pripravili chlapci a dievčatá z triedy Lienok. Deti predviedli ukážku práce, ktorá sa viac – menej už v domácnostiach nerealizuje. Pri nakladaní nechýbali typické rekvizity – sud na kapustu, strúhadlo, jabĺčka, cibuľa, korenie a samozrejme aj kapusta. Chlapci sa zapojili do strúhania  a dievčatá do tlačenia kapusty. Naše spoločné stretnutie bolo spestrené tanečným a speváckym vystúpením Lienok.

A teraz už len ostáva každým dňom čakať , kým kapusta v sude vykysne, aby v pochmúrnych sychravých dňoch sme si na nej mohli spoločne pochutnať pri kapustových slávnostiach.

  1. ročník Výtvarného plenéra Františka Veselého

Do výtvarnej súťaže, ktorej téma bola „Krajina a jej premeny“ sa zapojili aj deti našej materskej školy.

Barborka Štofirová  z triedy Lienok za svoju výtvarnú prácu získala cenu vedúceho OŠK Mesta Stropkov
Lilianka Kuncová z triedy Slniečok sa umiestnila na prvom mieste.

Materskú školu reprezentovali ešte Hanka Hybeľová, Angelka Renčková, Janka Jurčišinová a Alica Maliňáková, ktoré si odniesli diplom za účasť a malú pozornosť.

Všetkým deťom blahoželáme.