Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie


TOPlist

Na pozvanie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku navštívili dňa 4. mája 2018 v dopoludňajších hodinách detí predškolských tried hasičskú stanicu v Stropkove z príležitosti Dňa otvorených dverí. Pracovníkom hasičského zboru týmto v mene detí srdečne ďakujeme za ukážku hasičskej techniky.

Dňa 30. apríla 2018 sa v popoludňajších hodinách stretli v našej materskej škole učiteľky základných škôl a učiteľky predškolských tried, kde sa diskutovalo na tému adaptácie detí v prvom ročníku.