Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie


TOPlist

Vianočné besiedky  sa tento rok uskutočnia v jednotlivých triedach o 15.30  následovne:

trieda “MOTÝLIKY”              19.12.2017

trieda “LIENKY”                    18.12.2017

trieda “VČIELKY”                  20.12.2017

trieda “HVIEZDIČKY”            19.12.2017

trieda “ŽABKY”                     20.12.2017

 

Dňa 29.11.2017 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila ukážka tkania na krosnách. Deti zo všetkých tried mali možnosť vidieť a počuť rozprávanie p. uč. Emílie Dziakovej o práci na krosnách, o tom, z čoho sú krosná vyrobené a čo všetko sa na nich dalo voľakedy vyrobiť. Deti, ktoré mali záujem, si mohli aj prakticky vyskúšať posúvanie člnka pomedzi obrovské množstvo nití. Zistili, že to nie je až také ľahké a že na to potrebujú dostatok zručnosti. Vyskúšali si aj navíjanie kúskov nastrihaných handričiek na cievku, čo bolo o čosi ľahšie. Sme radi, že naša MŠ môže aj takouto formou spestriť život a dianie v materskej škole a priblížiť deťom naše zvyky a tradície.

Od novembra je naša škôlka zapojená do projektu SFZ, ktorého hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských školách. Do telocvične chodia deti z najstarších tried každý štvrtok v dopoludňajších hodinách. Cieľom projektu je vytvorenie pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal pod vedením trénerov z klubov so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Realizácia projektu počas jedného školského roka bude trvať 8 mesiacov.

Dňa 3.11.2017 sa naša MŠ v rámci “Dňa materských škôl” zúčastnila pochodu centrom mesta. Sviatok sme oslávili spevom piesni a zakončili sme ho hymnou pre materské školy.