Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie


TOPlist

V utorok 20.02.2018 sa deti z predškolskej triedy- Lídia Podhajecká a Lea Šimo-Svrčeková zúčastnili okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Zázračná truhlica“ organizovanej podduklianským osvetovým strediskom vo Svidníku. Obe zúčastnené si domov odniesli diplom a knihu ako vecnú cenu. Dievčatám blahoželáme!

Stredu 14. februára sme deťom spríjemnili divadelným predstavením v podaní divadla babadla.

Pondelkovým pochovávaním basy spojeným s tanečnou veselicou sme  spolu s predškolákmi oblečenými do krojov aj v našej materskej škole začali obdobie pôstu

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove Vám týmto oznamuje, že prevádzka na elokovanom pracovisku Vranovská bude dňa 02.02.2018 (t.j.piatok) prerušená. V týchto dňoch je možné umiestniť svoje deti na MŠ, Andreja Hlinku v Stropkove.

MŠ – elokované pracovisko Vranovská bude v prevádzke od 05.02.2018 (t.j pondelok).