Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie


TOPlist

Riaditeľstvo materskej školy Andreja Hlinku 1762/27  v Stropkove oznamuje rodičom, že dňa 18.04.2017  (t.j. v utorok) bude prevádzka materskej školy prerušená.

Prevádzka začne 19.04.2017 (t.j. v stredu).

 

Ďakujeme

Print

 

Materská škola na Ul. Andreja Hlinku 1762/27, srdečne pozýva rodičov s deťmi na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ , ktorý sa uskutoční dňa 03. mája 2017 v stredu  od 9:00 hod. v pavilóne B2 na poschodí v MŠ A. Hlinku. Tešíme sa na stretnutie s Vami, pre deti je pripravený bohatý program a prekvapenie.

 

Bc. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ

 

 

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

Riaditeľka Materskej školy na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018 bude prebiehať od  02. mája  do 31. mája  / v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materských škole/. Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod..
Žiadosť si môžte stiahnuť aj na webovom sídle MŠ – www.msahlinku.sk.

Do materskej školy možno zapísať dieťa:
– vo veku od troch do šiestich rokov
– ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky  alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 13. mája
– vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy
Materská škola je zameraná na ľudové tradície, ktoré plní v rámci rôznych akcií – nakladanie kapusty, tkanie kobercov, vynášanie Moreny, pochovávanie basy, fašiangová veselica, lepenie pirohov a pod.

Deťom poskytujeme  možnosť:
– pobytu detí v škole v prírode
– spoločné stretnutia s rodičmi a starými rodičmi
– aktivity kultúrne a spoločenské

 

 

Bc. Ľudmila Hecková

riaditeľka MŠ